OMSEC

Omnicits informationssäkerhetsarbete kallas OMSEC och bygger på en rad principer och tjänster. En av de tjänster vi använder är Azure Information Protection från Microsoft. Verktyget hjälper oss att skydda, klassificera och dela information på ett säkert sätt, internt som externt.

Vi måste skydda och hantera får information så:

Att den alltid är tillgänglig när vi behöver den.
Att vi kan lita på att den är korrekt och inte förstörd.
Att endast behöriga personer får ta del av den.

Säkerhet är en av våra grundläggande principer, på samma sätt som våra medarbetare, utrustning och kunder. Våra medarbetare, partners och kunder skall känna trygghet i sin vardag men framförallt för sin information.

Har du mottagit ett krypterat mejl eller dokument från oss?

Om du har mottagit ett krypterat mejl från oss kan du komma åt mejlet genom att logga in* med ett Microsoft-konto (som Outlook.com, OneDrive, Office 365), Gmail-konto eller Yahoo-konto. Har du inte en av nämnda kontotyper så kan du komma åt det krypterade mejlet genom att använda ett engångslösenord.

Använder du Outlook 2013** eller Outlook för webben bör informationen kunna öppnas precis som andra meddelanden. Överst i visas en banderoll där du kan se de eventuella begränsningar som finns för informationen.

Om du använder ett annat e-postkonto eller e-postprogram kan du få ett meddelande om att du har fått ett skyddat meddelande och måste vidta ytterligare åtgärder.

Om du har mottagit ett krypterat dokument eller information från oss kan du komma öppna den informationen på samma sätt som du öppnar ett krypterat mejl. Om det är så att du mottagit ett krypterat dokument eller annan information via annan väg, så som via USB-minne, så krävs Azure Information Protection insticksprogrammet**.

* Avsändaren eller ägaren av informationen kan ange särskilda behörigheter för informationen, så som "Vidarebefordra inte", "Skriv inte ut" eller "Endast inom egen Organisation". Beroende på vad ägaren angivit för behörigheter så kan det vara så att du inte har behörighet att öppna informationen, vänligen kontakta ägaren av informationen alternativt [email protected].
** Viss krypterad information, Outlook 2010 eller senare kan kräva insticksprogrammet Azure Information Protection för att konsumera informationen. Instruktioner om detta finns här.

Läsa ett skyddat meddelande med ett Office 365-e-postkonto i Outlook eller Outlook på webben

Skrivbordsversion/webbläsare:

 1. Om du använder ett Office 365-konto i Outlook 2016 eller Outlook på webben ska du inte behöva göra något särskilt för att kunna läsa meddelandet.

Mobilapp:

 1. Om du har ett Office 365-konto och använder Outlook-mobilappen i Android eller iOS bör meddelandet öppnas som vanligt. I annat fall verifiera att du har den senaste versionen "där man laddar ner appar".

Läsa ett skyddat meddelande med Gmail

Skrivbordsversion/webbläsare:

 1. Välj » Read secure message « enligt bilden.
 2. Välj Logga in med Google.
 3. Du omdirigeras till inloggningssidan för Gmail. När du har loggat in väljer du Tillåt.
 4. Det skyddade meddelandet visas på en ny flik i webbläsaren. Du kan inte öppna det skyddade meddelande i Gmail-fönstret.

Mobilapp:

 1. Tryck på » Read secure message « enligt bilden.
 2. Tryck på Logga in med... och logga in på ditt e-postkonto.
 3. Om du får en tillåtelseförfrågan trycker du på Ja eller Tillåt för att visa meddelandet.

Läsa ett skyddat meddelande med en engångskod

I en del e-postklienter och e-posttjänster öppnas inte skyddade meddelanden automatiskt. Om du har ett e-postkonto hos annan tjänsteleverantör måste du ha en engångskod för att kunna läsa meddelandet.

Skrivbordsversion/webbläsare:

 1. Välj » Read secure message « enligt bilden.
 2. Du omdirigeras till en sida där du skall välja alternativet Logga in och få en engångskod.
 3. Koden skickas med e-post. Kopiera koden.
 4. Ange koden i webbläsarfönstret och välj sedan Fortsätt för att läsa meddelandet.

Mobilapp:

 1. Tryck på » Read secure message « enligt bilden.
 2. Du omdirigeras till en sida där du skall välja alternativet Logga in och få en engångskod.
 3. Koden skickas med e-post. Kopiera koden.
 4. Ange koden i webbläsarfönstret och välj sedan Fortsätt för att läsa meddelandet.

FAQ

Jag har felaktigt mottagit ett skyddat meddelande eller dokument.
Vänligen kontakta [email protected] och informera om den felaktiga information du mottagit.
Jag har problem med att öppna det skyddade meddelandet.
Har du läst stycket Har du mottagit ett krypterat mejl eller dokument från oss? Om du fortsatt, mot förmodan, har problem att öppna meddelandet vänligen kontakta avsändaren det skyddade meddelandet och informera att du har problem med att öppna meddelandet och att du blivit hänvisad av OMSEC.
Jag har mottagit ett skyddat meddelande men kan inte vidarebefordra det.
Om Vidarebefordra inte är möjligt beror detta på att avsändaren satt rättigheter på meddelandet så att det endast kan konsumeras av mottagarna. Är det så att Du anser att behörigheterna är felaktiga, enligt tidigare överenskommelse med avsändaren, så ber vi dig kontakta avsändaren och informera om läget. Avsändaren kan ha begått ett misstag och satt för strikta behörigheter på meddelandet och kan då behöva skicka ut ett nytt meddelande med andra behörigheter.
Vilka e-postklienter stöds för att läsa och svara på skyddade e-postmeddelanden.
Du kan läsa och svara från Outlook för PC och Mac (2013, 2016 och 2019), Outlook på webben och Outlook Mobile (Android och IOS) om du är en Office 365-användare. Du kan också använda den iOS-inbyggda e-postklienten om din organisation tillåter det. Om du är en icke-Office 365-användare kan du läsa och svara på krypterade meddelanden på webben via din webbläsare.
Behöver mottagaren av det skyddade meddelandet någon licens i Office 365.
Nej, samma gäller om mottagaren vill använda Svara, Svara Alla eller Vidarebefordra. Endast avsändaren som skickar ett skyddat meddelande behöver en licens.
Jag har mottagit en skyddad fil som jag inte kan öppna.
Skyddade filer från Word, Excel, PowerPoint och PDF kan kräva att du installerar insticksprogrammet Azure Information Protection för att konsumera informationen beroende på vilken Office-version du har. Har du mottagit en skyddad fil i ett annat format så som .ptxt eller .pjpg så måste du ha insticksprogrammet Azure Information Protection installerat. I dagsläget kan Office för Mac inte konsumera andra format som är skyddade.